Minska på företagskostnaderna med rätt fordon & kontor

Idag använder sig majoriteten av alla företag av företagsbilar. Med en företagsbil är det vanligtvis mycket enklare att sköta verksamheten, t.ex. med leveranser eller transport mellan kunder. Bilar kan dock vara mycket kostsamma i både inköp och drift och det gäller således att välja rätt typ av fordon för att du inte ska göra av med onödigt mycket pengar.

Många företagare letar efter sätt att minska kostnaderna i företaget. Det har till exempel blivit mycket vanligt att satsa på mindre lokaler och hyra kontors- och mötesrum via Helio istället. Helio erbjuder ett stort utbud av både små och stora rum för den som inte vill eller har möjlighet till en egen lokal eller för den som letar efter coworking.

Välj rätt företagsbil och minska kostnaderna

Att hyra kontor är ett bra sätt att minska utgifterna på företaget, men om du använder en företagsbil (eller planerar att köpa en) kan du minska utgifterna även här. Vi har frågorna som du bör ställa dig och tipsen du kan använda dig av!

1. Att investera i en laddningsbar bil säker era utgifter. Satsar du på en begagnad bil kan du dessutom minska utgifterna vid inköpet.

2. Fundera på hur många bilar som du faktiskt behöver. Ibland räcker det med endast en!

3. En lyxigare bil kan framställa företaget i bättre dager, men kom ihåg att både försäkring och eventuella reparationer blir betydligt mer kostsamma. Gå därför inte enbart på bilens utseende, utan tänk ekonomiskt.

4. Kommer du eller någon av dina anställda att använda bilen privat? Ibland kan det vara fördelaktigt att kombinera nytta med nöje.

Related Posts