Driv bilverkstad med tjänster och produkter

Att driva en bilverkstad kräver mycket tid och ansträngning, och det är därför klokt att se sig om efter metoder att minska arbetsbördan. Rätt produkter och tjänster till firman kan underlätta stort, så att du kan fokusera på huvudverksamheten och höja intäkterna. Här finns möjlighet att köpa in mopeder du kan använda för att transportera bildelar och göra andra leveranser.

Hos Intrum får du hjälp med auktoriseras delgivning, en säker, snabb och etisk service. Denna tredjepartsservice hanterar olika handlingar när du till exempel behöver utföra en inkassoprocess. Du kanske behöver göra uppsägningar i företaget eller utföra officiella kungörelser? Med auktoriserad delgivning får du hjälp av ett externt företag som sköter hela processen.

Trygg och säker transport

Med en moped som transport är det enklare att driva din bilverkstad. Du kan göra snabba leveranser och ärenden, där du hämtar och levererar verktyg, delar och andra mindre föremål. Mopeden kan också användas för att utföra bilreparationer direkt på plats hos lokala kunder, där du tar med dig verktygen på fordonet och snabbt transporterar dig till kund. För att öka kundkretsen och få in mer arbete kan du sätta en reklamskylt på mopeden, där du lägger till en logga och kontaktinformation. Om du väljer att köpa in en moped av klass I behöver du se till att den är registrerad och har en skylt monterad baktill på fordonet. Det är krav på att använda hjälm eller annat huvudskydd när du framför mopeden i tjänsten.

Outsourca tjänster

Genom att anlita tredjepartsleverantörer kan du underlätta driften av ditt företag. Verksamheten kan på detta sätt outsorca en mängd olika tjänster, vilket minskar företagets kostnader och administration. Exempel på tjänster som kan outsorcas är fakturering, bokföring, molnlösningar, frakt och logistik. Under senare år har outsourcing växt, där även större myndigheter har lagt ut sin IT-drift på andra bolag.

Related Posts