Förbättra bilfirmans resultat med strategisk planering

Äger du en bilfirma och har många anställda, men märker att ni ändå inte når upp till era förväntade resultat? Då kan strategisk planering vara ett bra redskap för att skapa förståelse för målen och en starkare gruppkänsla. Här kan du läsa om allt du behöver veta om detta arbetsverktyg.

Vad är strategisk planering?

Är du säker på om dina anställda vet vad som förväntas av dem och vilka som är målen för firman? Det är tyvärr idag vanligt att man som ägare och ledare tror att målen är självklara fast de faktiskt inte alls är lika tydliga för de anställda. För att göra målen tydliga och skapa en gruppkänsla behöver du därför ett verktyg. Då är strategisk planering precis vad du söker, men vad är då detta?

Strategisk planering går kort och gott ut på att ha en strategi som alla kan ta del av. Det gäller med andra ord att sätta upp tydliga mål och komma underfund med hur man ska ta sig dit. Idag när bilbranschen har svårigheter är detta extra viktigt.

För att få med alla i detta arbetssätt är det bra om man använder sig av en molntjänst där man kan notera mål, delmål och andra strategier. Det gör att alla anställda på företaget kan ta del av informationen och även lägga till sin egen information. Man skapar då en känsla av delaktighet för de anställda som gör att de känner sig mer motiverade att arbeta mot målen.

Vilka är fördelarna med strategisk planering?

Vilka är då de stora fördelarna med strategisk planering? Som tidigare nämndes skapas en större gemenskap när alla känner sig delaktiga i att driva företaget mot målet. Den här typen av planering gör också att man lättare kan visualisera sig en väg mot målet. Kanske skulle det till exempel gå lättare att komma till målet om personalen kände sig piggare. Då kan man inkludera motion på jobbet som en del i strategin för att ta sig mot målet.

Strategisk planering gör det också enklare att synliggöra de styrkor och svagheter som arbetsplatsen har. När dessa faktorer blir tydliga kan man lättare arbeta med att förstärka det som redan är bra och eliminera det som är dåligt.

Related Posts